Comunicat canvis a les agendes al Programa de col·laboració entre salut mental i l'atenció primària

En els darrers mesos s'estan produint canvis a les agendes de les professionals dels equips de salut mental que es desplacen als centres d'atenció primària dins del programa de suport a la primària.

Aquests canvis estan generant un malestar profund, tant en professionals de l'àmbit de la salut mental com de l'atenció primària. Suposen un canvi organitzatiu brusc, no consensuat amb els equips, que implica reducció dels temps d'atenció directa i consultoria, i un augment de la càrrega assistencial.

Des de la junta de l'ACPSM-AEN Catalunya, hem realitzat un comunicat denunciant aquesta situació, analitzant els punts que considerem més problemàtics i sol·licitant a les autoritats competents la revisió d'aquesta mesura.