Document del Pla Director sobre "Atenció no presencial en serveis comunitaris de salut mental i addiccions en situació de crisi sanitària

Des de l’ACPSM-AEN volem compartir el document sobre “Atenció no presencial en els serveis comunitaris de salut mental i addiccions en situació de crisi sanitària”, que ha elaborat un grup de treball del Pla Director entre els mesos de maig i juny de l’any passat, i en el que ens han convidat a participar per mitjà de la presidenta Berna Villarreal, i amb l’assessorament del Grup de Treball de Noves Tecnologies de l’associació.

Aquest document fonamentalment analitza les qüestions relatives a les diferents formes d’atenció no presencial (video conferència, telefònica i e-consulta) i proposa algunes recomanacions de caire pràctic, tècnic i estructural.

L’ACPSM-AEN ha treballat en el si del grup per fonamentar i defensar dues qüestions que considerem essencials:

- A partir de la consideració de la situació de pandèmia com una situació excepcional i transitòria, i de la manca d’estudis metodològicament fiables (marc teòric estret, grups heterogenis, estudis a curt termini, n petites, absència de comparacions amb grups amb tractament usual, no valoració d’efectes adversos, interpretacions tecnofíliques esbiaixades a les conclusions, aspectes ètics no considerats...), considerem l’atenció presencial no substituible per mitjans telemàtics. En tot cas, aquests podran ser complementaris en casos concrets en què el terapeuta observi i valori un potencial benefici. El document assenyala alguns d’aquests casos.

- La necessitat de tenir en compte les implicacions pels professionals i la relació assistencial dels canvis en l’assistència que la pandèmia ha forçat i les institucions han anat organitzant. En aquest sentit, la consideració del temps a les agendes, els indicadors clínics per tal de poder avaluar l’ús dels mitjans telemàtics, l’afectació en la relació terapèutica (vincle, aliança) i en la continuïtat assistencial, la sobrecàrrega tecnològica dels professionals (noves eines, noves competències, noves formacions requerides) i les noves formes de responsabilitat legal que afecten l’acte terapèutic, han sigut algunes de les qüestions que ens preocupaven i que hem tractat d’incloure al document.

Dit això, pensem que el document pot ajudar a orientar en cas d’emprar les eines telemàtiques en l’assistència. Ens sembla especialment rellevant el seu ús en 1) la coordinació entre diferents serveis o dispositius tant de la xarxa de salut mental com de xarxes que pertanyen a l'àmbit de serveis socials, educatiu, de justícia o d'altres, i 2) l'atenció de persones ja vinculades als serveis assistencials que en un moment donat poden emprar aquestes eines de forma complementària per accedir més fàcilment a una orientació professionalment guiada. 

Tanmateix, volem assenyalar alguns riscs potencials que observem i que caldrà tenir en compte:

- El perill de la flexibilització extrema de l’assistència de forma que es perdi el setting de la teràpia.

- El perill de la conformació d’una relació terapèutica més unidireccional pels mitjans telemàtics. Que la relació assistencial entre clínic i pacient pugui tornar-se més directiva, orientada a una psicoeducació, en comptes d’una relació dialèctica entre ambdós que movilitzi la teràpia de formes més naturals.

- El perill de la clientelització de l’assistència, perdent de vista els objectius d'aquesta, i els mitjans tècnics que el professional proposa per aconseguir-los. Pot portar a l’abandonament de seguiments de pacients considerats greus.

- El perill del burn out dels professionals, en cas de no disposar els requeriments considerats necessaris per assolir un canvi tan important en l’assistència (temps de visites, temps de formació, capacitat de decisió i control sobre l’assistència, temps per la gestió burocràtica exigida…).

Per tal que aquestes possibilitats no es concretin, haurem d’estar atents als futurs desenvolupaments de la xarxa, escoltar atentament als professionals (també als usuaris, és clar) i participar de les futures avaluacions que vagin aclarint els diferents aspectes que ara es mantenen irresolts. 

Per tal de fer-nos arribar les vostres suggerències, idees, experiències o comentaris, podeu contactar amb nosaltres al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

DOCUMENT ATENCIÓ NO PRESENCIAL EN ELS SERVEIS COMUNITARIS DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS EN SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA