Fils de lectura II: Ética en salut mental

En plena crisi del coronavirus ens arriben vídeos i escrits que ens mostren com s'estàn prenent les decisions en les unitats de crítics seguint "principis" de la ètica utilitarista. Però què és la ética utilitarista? o la deontològica? És la ética només una qüestió que es posa de manifest quan s'han de prendre decisions en situacions complexes? O és quelcom que impregna tota acció humana? No deixa de sorprendre el poc espai que ocupa la formació en aspectes étics en totes les professions sanitaries en general, i en salut mental en particular. 

Per poder introduïr-se en aquestes qüestions proposem un parell de lectures. La primera que proposem, "La ética en psiquiatría", és una compilació de capítols coordinada per Sidney Bloch, Paul Chodoff i Stephen A Green. La primera edició en anglés és del 1999 i actualment encara trobem la primera edició en castellà del 2001, símptoma de la poca atenció que se li ha donat en la formació dels professionals en salut mental. Es tracta d'un llibre molt complet, que tracta des dels fonaments filosòfics de la ética a qüestions més properes a la clínica i la praxis habitual. Abarca des de l'ética individual a la institucional, de la clínica a la recerca i fins i tot en un dels capítols planteja un curriculum bàsic de continguts que s'haurien d'incloure en la formació en ética en salut mental. Es discuteixen moltes de les qüestions étiques que apareixen en salut mental: els conflictes entre els principis deontològics bàsics (autonomia, no malefiència, beneficència, justicia) en la pràctica clínica, els tractaments involuntaris, la confidencialitat, el problema "Mad or Bad", la doble dependència en professionals que treballen per institucions públiques. Com a únic inconvenient senyalar que, donat que el llibre està escrit als Estats Units, algunes qüestions poden quedar un tant allunyades de la pràctica a casa nostra.

Captura de Pantalla 2020 04 05 a les 7.05.37

El segon llibre, "Ética i pràxis psiquiátrica", és també una compilació de capítols, coordinada en aquest cas per Fernando Santander. No és tampoc un llibre nou, es va publicar a l'any 2000 a l'editorial de la AEN, però les temàtiques que es plantegen són plenament vigents en l'actualitat. També s'inicia amb una introducció sistemàtica als fonaments de la ética des d'una perspectiva contemporànea i se segueix de temes més propers a la pràctica clínica en salut mental. Els plantejaments poden resultar més familiars donat que els autors es troben dintre les nostres latituts i tot i no ser tant exhaustiu com el seu homòleg americà les qüestions son plantejades amb la mateixa profunditat. 

Captura de Pantalla 2020 04 05 a les 8.17.02Podeu aconseguir-los en els següents enllaços

Bloch, S, Chodoff, P, Green S.A. (2001) "La ética en psiquiatría". Editorial Triacastela.
http://triacastela.com/product-category/psiquiatria-general/

Santader, F (2000) "Ética i práxis psiquiátrica". AEN estudios.
http://www.tienda-aen.es/producto/etica-y-praxis-psiquiatrica/