SOCIETATS PROFESSIONALS O CIENTÍFIQUES
Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN)
Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente (SEPYPNA)
Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente
Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial (FEARP)
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Fundació Congrés Català de Salut Mental
ASSOCIACIONS DE USUARIS
Federació Catalana d’Associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental (FECAFAMM)
Usuaris de Salut Mental de Catalunya (ADEMM)

ADMINISTRACIÓ I ORGANISMES INTERNACIONALS

Departament de Salut. Pla Director de Salut Mental i Addiccions
Institut Municipal de Persones amb Discapacitats (IMD)
Programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb Dependència (ProDep)
Asociación Mundial de Psiquiatría World Psychiatric Association (WPA)
Organització Mundial de la Salut (OMS). World Health Organization (WHO)
Salut Mental Europa

EINES

Programa P3
Psicoevidencias
Portal Salud Mental
Website realitzat per Fosbury
© Associació Catalana de Professionals de Salut Mental · info@aencatalunya.cat