Subseccions
5 de novembre de 2012
La psicoteràpia a la Cartera de Serveis del SNS
Declaració conjunta de la FEAP y la FEAFES
La Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) i la Confederación Española de Agrupaciones de Familias y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) han emes una declaració conjunta promovent la psicoteràpia com a prestació del Sistema Nacional de Salud (SNS), donada la evidència de la seva eficàcia i evidencia. El document es pot consultar a la web de la FEAP.
Correu electrònic del destinatari
(Separat per comes si són més d'un)
Correu electrònic del remitent
Nom del remitent
Comentaris
(Opcional)
  1. 1
  2. 2
Website realitzat per Fosbury
© Associació Catalana de Professionals de Salut Mental · info@aencatalunya.cat