Subseccions
26 de juliol de 2012
Boletin nº 34 de la Asociacion Madrileña de SM
Cuando las barbas de tu vecino veas cortar...L'alt risc que pateix el model comunitari d'atenció a la SM a la Comunitat de Madrid (Plan Estrategico de SM 2010.2014) pot ser un mirall dels trajectes accidentats que ens podem acabar trobant a Catalunya.
Al butlletí hi ha un article de Antonio Espino sobre l'impacte dels canvis organitzatius dels CSM. També pot ser de particular interès un altre article sobre la historia clínica informatitzada, que es troba en una fase decisiva de la seva implantació a Catalunya
Correu electrònic del destinatari
(Separat per comes si són més d'un)
Correu electrònic del remitent
Nom del remitent
Comentaris
(Opcional)
  1. 1
  2. 2
Website realitzat per Fosbury
© Associació Catalana de Professionals de Salut Mental · info@aencatalunya.cat