20 de febrer de 2015
Aprovació del nou Codi Penal
Del nou Codi Penal aprovat i que entrarà en vigor pròximament han estat retirades les referències a les mesures de seguretat de caràcter indefinit que pretenien ser aplicades a persones amb trastorns mentals que haguessin comès un delicte.
El que referia a aquest tema en el projecte de Llei es basava en idees i creences falses i contribuïa a l’estigma al considerar-les perilloses. Si hagués sigut aprovat sense la supressió del que refereix a les mesures de seguretat, la persona podria continuar empresonada tot i haver complert la mesura amb la justificació que pogués cometre algun tipus d’acte delictiu.
Com que últimament les bones notícies no són gaires, volem compartir aquesta perquè l’esforç de l’AEN i d’altres institucions ha sigut el que ha aconseguit aquesta important victòria. Els nostres informes s’han tingut molt en compte i el nostre treball en els mitjans de comunicació ha ajudat a generar una pressió i presa de consciència que han sigut molt valuosos.
Correu electrònic del destinatari
(Separat per comes si són més d'un)
Correu electrònic del remitent
Nom del remitent
Comentaris
(Opcional)
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Website realitzat per Fosbury
© Associació Catalana de Professionals de Salut Mental · info@aencatalunya.cat