11 de maig de 2016
Resposta del Síndic de Greuges al Manifest Per a un consens clínic del TDAH
Registre de sortida
Núm: S-23835/2016
Data: 04/05/2016 10:32:18

Síndic de Greuges de Catalunya

Q-08963/2015

Associació Cultural La Casa de la Paraula

He rebut l’informe de l’Administració relatiu a la vostra queixa Q-08963/2015. En vista del seu contingut i un cop estudiat l’assumpte, us comunico que he suggerit que l'Administració segueixi treballant per facilitar un debat obert i rigorós entre els professionals sobre l'abordatge d'aquest trastorn i el tractament més adequat tot i respectant el criteri de cada professional dins la deontologia pròpia d'aquesta disciplina.
He suggerit també que es valori el seu ús com a guia de pràctica clínica i no s'exigeixi el seu obligat compliment mentre no s'extreuen conclusions més consensuades entre els professionals respecte el seu contingut. He suggerit que es valori si es consideren les conclusions que recollia el Butlletí de ?Farmacovigilància de Catalunya sobre la toxicitat dels fàrmacs metilfenidat i atomoxetina que s'utilitzen per tractar el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat.

He recordat que el sistema públic de salut ha de garantir en tot cas el tractament psicoterapèutic que està indicat pel mateix Protocol com a principal tractament amb l'amplitud i intensitat necessàries per a cada pacient, de manera que el tractament farmacològic mai substitueixi o complementi el que un tractament psicoterapèutic amb major grau d'intensitat podria assolir sense necessitat de recórrer al fàrmac o amb el recurs del fàrmac amb menor dosi o intensitat.

He recomanat també que es reculli i garanteixi l'escolta de l'infant o adolescent amb TDAH i he demanat que se l'informi també de la forma més complerta possible i adequada al seu nivell de comprensió, compartint la informació amb pare o tutors en funció del seu grau de maduresa i necessitat de complementar el procés informatiu

Síndic de Greuges de Catalunya
Correu electrònic del destinatari
(Separat per comes si són més d'un)
Correu electrònic del remitent
Nom del remitent
Comentaris
(Opcional)
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Website realitzat per Fosbury
© Associació Catalana de Professionals de Salut Mental · info@aencatalunya.cat