14 de desembre de 2015
Presentació de la Guia sobre l’assistència en Salut Mental en l’adolescència a Europa
La Guia “Adolescent mental helth care in Europe: State of the art, recommendations, and guidelines by the ADOCARE Network” va ser presentada al Parlament Europeu a Brusel·les.
La guia ha estat recolzada per la Comissió Europea de Salut i Consum i elaborada per la Red ADOCARE de professionals i experts de diversos països d’Europa. En ella hi han col·laborat algunes persones que són sòcies d’ACPSM, aportant la seva experiència en serveis específics per a l’adolescència de Sant Pere Claver, com l’Hospital de Dia per a adolescents o l’equip d’atenció al menor de justícia.
Es tracta d’una guia que, per un costat, fotografia l’estat actual de l’atenció en Salut Mental a l’adolescència a Europa i, per l’altre, actualitza les més recents investigacions en aquest camp, tot proposant una sèrie de recomanacions metodològiques per als serveis d’atenció a l’adolescència.

Es pot consultar la guia aquí: http://www.adocare.eu/wp-content/uploads/2015/12/Adolescent-mental-health-care-in-Europe-state-of-the-art-recommendations-and-guidelines.pdf
Correu electrònic del destinatari
(Separat per comes si són més d'un)
Correu electrònic del remitent
Nom del remitent
Comentaris
(Opcional)
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Website realitzat per Fosbury
© Associació Catalana de Professionals de Salut Mental · info@aencatalunya.cat